top of page

Vil du bli Medlem ?

UFORPLIKTENDE MEDLEMSKAP ! 👌🏽😃

Ønsker du å støtte foreningen med et medlemskap for 2023 ?


Men er usikker på hvor du bor eller hva du gjør videre i livet ?


NULL PROBLEM !


Vi vet at det har lett for at det drar på seg mange foreninger og gode formål etterhvert, så dersom du ikke oppgir spesielt at du ønsker en påminnelse i form av en faktura neste år så vil du ikke høre noe mer om den saken.

Dermed er du medlem i år, i 2023
- og må selv ta initiativ dersom du også vil være medlem senere år.
Vi sender IKKE ut faktura.
Slik har vi også spart oss for mye ekstra arbeide i forhold til kjedelige purringer osv ;-)

Vi er veldig takknemlige og glade for alle medlemmer ! 


ikke minst teller antall medlemmer tungt i forhold til støtte fra ulike offentlige instanser og stiftelser osv.


Det koster kr 100,- for enkeltmedlemmer og 150,- for familie / bedrifts medlemskap for 2023 

Kontonummer er 2030 23 93487

Send oss så en e-post med fullt NAVN, ADRESSE OG FØDSELSÅR/ ORG Nummer,  for alle du melder inn ( dette etterspør blant annet kommunen ved søknader om støtte ) 
Vi ønsker også flest barn og unge velkommen som medlemmer, så list opp hele ungeflokken ;-)

Ønsker du å stå på vår e-post-liste så skriv også e-postadresse

- Og HVIS du ønsker en påminnelse neste år i form av en faktura, så skriv dette spesielt på betalingen

( i så fall MÅ vi ha din e-post adresse ;-))

bottom of page