top of page

   Angående Parseller :-) 🍀 

 

Både privatpersoner / familier og kommunale institusjoner / foreninger er hjertelig velkomne til å etablere sin egen parsell i Jevnaker Hage !

Vi ønsker vi at man på forhånd er med på minst en dugnad i hagen, slik at vi blir kjent og at dere ser hvordan ting fungerer. 


Her vil man få gode instruksjoner i hva som gjøres - hvorfor og hvordan, og også kunne plukke opp nyttige tips;-)


Medlemskap i Foreningen Jevnaker Hage må tegnes, for tiden koster dette kr 100,- pr år, familiemedlemskap kr 150,-  BLI MEDLEM 

Man vil man også kunne få tilgang til redskaps-skjul og Grillhytta dersom ønskelig. 


Vi ønsker en mest mulig giftfri og økologisk hage, så det er en forutsetning at man ikke bruker sprøytemidler og helst ikke kunstgjødsel, heller ikke i egne parseller.


Man må selv bekoste materiell til egen parsell, eller gjøre avtale angående  bruk av felles ressurser. 


Det vil bli kursing i å dyrke mest mulig kostnadseffektivt, og vi kan samarbeide om felles innkjøp osv.


Ellers så bruker vi i stor grad "Kardemommeloven" - du skal være grei og snill og forøvrig kan du gjøre hva du vil , nesten.....;-)


bottom of page