top of page

Jevnaker Hage benytter vi for en stor del Permakultur prinsipper både i forhold til dyrking og fellesskapet.  

Om Permakultur kan du lese mer på Foreningens side HER

Vi er også i ferd med å etablere oss som et LAND senter, dvs at vi vil inngå i et internasjonalt nettverk av kvalitetssikrede visningshager , hvor man kan lære om Permakultur. LAND står for Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstasjon.  Vi blir blant de første i Norge som får denne statusen. Mer om LAND kan du lese HER

I år har vi også registrert oss som samarbeidspartnere i KVANN, en organisasjon som jobber for Kunnskap og Vern av Norske Nyttevekster. Om KVANN kan dere lese HER

bottom of page