top of page

Jevnaker Hage er en Spiselig Felleshage i vekst !

Siden 2014 har en gjeng entusiaster, med god hjelp av gode støttespillere, etablert en flott hage ved hjelp av permakultur prinsipper.

Vi har blant annet etablert Lysthus, Utekjøkken, Redskapsskjul, et solcelledrevet komposteringstoalett - og ikke minst mange parseller og plantefelt.

I flere år har vi tatt imot andre lag og foreninger, offentlige institusjoner som SFO, eldresenter og Barnehager, i tillegg til enkeltpersoner og familier i hagen.

Vi ønsker dere alle velkomne enten dere ønsker deres egne parseller, eller bare vil droppe innom. Alle er velkomne til å gå en tur eller oppholde seg på området!

I og med at det er spesielle tider med smittevernshensyn å ta, er det beste å kontakte oss, hvis dere ønsker å vite noe mer eller gjøre noe selv i hagen.

Kontakt Jevnaker Hage på; jevnakerhage@gmail.com ved spørsmål eller interesse 

Hjertelig Velkomne 💚

bottom of page