top of page

Hva som skjer ..... NB! - denne er fra i fjor, blir snart oppdatert ;-)

 

Med flere store gaver fra ulike sparebankstiftelser har vi fått en pangstart på dette året, nå kan mye av det vi hittil bare har drømt om skje, HURRA :-)))

Helgen 5-6 Mars arrangerte Norsk Permakulturforening årstreff her på Jevnaker. Dette var svært vellykket, vi fikk gode tilbakemeldinger og mulig kan Jevnaker bli et sentralt møtested for dyrking og grønne interesser også på landsbasis. Med kort vei fra byen, og god forbindelse til Gardermoen ligger vi sentralt til, og det er også mange interessante bedrifter og prosjekter her i distriktet, blant disse Jevnaker Hage. Også prosjekter knyttet mot flyktninger kan få nå bli en realitet, se mer under her....

Grillhytte er på vei :-)

Det ser fortsatt foreløbig stille ut på området, men på planleggings / forberedelsesfronten har det skjedd store ting. Den suverene gaven fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal; en Grillhytte ! - er bestilt og oppe så snart vær og føre tillater det ( vi må grave og det er lettere når tæla´n går). Vi har også fått hele 150 000,- fra Sparebankstiftelsen Dnb, så nå har vi litt å rutte med ! Vi begynner opparbeidelsen av hagen i et hjørne av området, under her en tegning av hvordan vi planlegger dette (tegner; Anne Mortensen ) ; Bålplassen er etablert, pilkvister til Pilhytte satt vi i bakken i fjor ( blir spennende;-)) og insektshotellet bak denne er påbegynt. Vanndunker som Brannvesenet fyller ved behov og de opphevede Hügelbedene helt i forgrunnen er også etablert. En platting og et drivhus vil komme på hver side av Grillhytta, som dere ser. Slik får vi et koselig tun som skjermer om veien i nord. Planteområdene i vifteform skal etableres på KURS, disse starter allerede nå 6. april (følg også med på Facebook )

Jevnaker Hage kan bli et
LAND Senter

På Årstreffet for Norsk Permakulturforening fortalte leder Helene Bøhler om det internasjonale nettverket av Land-prosjekter ( besøkshager )

Vi ønsker å utvikle oss til et sådant og vi er i gang med å forberede dette, blant annet er to av oss; Trude og Jan, bevilget studiereise til Danmark i september for å lære og knytte kontakter. Dette vil både gi oss gode retningslinjer for hvordan vi kan drive Jevnaker Hage og god markedsføring. Her er en LINK til mer info angående dette, det finnes også en slides presentasjon om hva dette innebærer.

Samarbeide med
Regugee Greenspace Initiative

Et annet inspirerende bekjentskap fra Årstreffet til  Norsk Permakulturforening er Andrew McMillion, som representant for Refugee Greenspace Initiative. En organisasjon som blant annet har etablert 8 kjøkkenhager ved asylmottak i Oslo-området. De er nå interessert i å se litt lenger ut av byen, og også på steder som ikke er direkte ved et asylmottak, men i nærheten av, og sammen med andre grupper - for bedre brobygging og integrering. Dette er en svært aktuell samarbeidspartner for oss, vi har jo hatt dette i tankene fra starten av, og nå kommer det folk som "kan" dette og vil samarbeide, fantastisk

bottom of page